Møteplassen i Kirkegata

Normisjon Lillestrøm som idag holder til i Kirkegata 3, har røtter tilbake til 1865, da Lillestrøms befolkning talte 1245 mennesker og bedehuset ruvet i terrenget. Lokalene har siden den gang vært brukt til misjonsarbeid, suppekjøkken og søndagsskole.

Den første frivillige organisasjonen stiftet i Skedsmo kommune

Høsten 1865 ble den første foreningen i Skedsmo stiftet. Da forbudet mot frivillig organisering ble opphevet, stod de kristne organisasjonene klare til å starte sin virksomhet. Dette ble starten for en rekke lokale foreninger som hadde som formål å spre det kristne budskapet og den 29. oktober 1865 ble Skedsmo indre missionsforening stiftet. 

Navnet har blitt endret flere ganger og etter hvert ble flere foreninger slått sammen i det som i dag heter Normisjon Lillestrøm. I dag er dette den eldste foreningen siden starten i 1865.  

En samlingsplass for generasjoner

Drivkraften i våre aktiviteter har alltid vært og vil alltid være et ønske om at Lillestrøms innbyggere skal få kunnskap om det kristne budskapet. Gjennom alle år har Normisjon Lillestrøm vært en samlingsplass for generasjoner. Her har foreldre, besteforeldre og oldeforeldre tatt med sine barn, barnebarn og oldebarn for å møtes om budskapet, men også for å pleie det sosiale fellesskapet. Den gode samtalen rundt kaffekoppen og kakebordet med så vel gamle og nye venner, har vært grunn god nok til å møtes søndags ettermiddagen, lørdagen med julemesse eller juletrefesten på bedehuset.  

Lillestrøm bedehus i Kirkegaten

Lillestrøm bedehus ble tatt i bruk høsten 1876. Når vi vet at innbyggertallet i Lillestrøm på den tiden var 1245 mennesker, forstår vi at dette bygget ruvet i terrenget. 

Lillestrøms første forsamlingshus, Lillestrøm bedehus, ble bygget i 1876. Foto fra Akershusbasen.

Takket være Sørum gård som gav gratis tomt, brukseiere som gav tømmer og innsamling av midler fra andre misjonsforeninger i Norge, klarte Skedsmo indre missionsforening å reise bygget. Bedehuset ble innredet til enkel møtevirksomhet. 

Det var også behov for å kirkelig forsamlingslokale i Lillestrøm. Det ble inngått enighet om å bruke bedehuset til interimkirke. Fra november 1889 til september 1935 ble bedehuset benyttet som kirke. Det ble skaffet kirkelig inventar og i 1897 ble det bygd klokkertårn. I den første offisielle gatenavnprotokollen i 1899 for Lillestrøm-området, kom navnet Kirkegaten opp. Siden har navnet vært Kirkegaten, selv om det ikke er kirke i Kirkegaten i dag. 

Livet i Kirkegaten på slutten av 1800-tallet. Foto fra Akershusbasen.

Samlingspunkt for variert aktivitet

Det var stort engasjement i indremisjonens virksomhet, og bedehuset ble flittig brukt til misjonsarbeid for både barn, ungdom og voksne. På 1920 tallet ble et mindre tilbygg på bedehuset revet. Det ble satt opp nytt og større tilbygg, det ble bygd tre karnapper, lillesal i 2. etasje og kjøkkenet ble utvidet. 

Under 2. verdenskrig trengte Røde kors lokalet for å dele ut suppe. På våren 1942 inntok de kjøkkenent og kokte 300 liter suppe hver dag i 3 – 4 måneder. Våren 1944 ble suppestasjonen fullstendig sprengt og Røde Kors måtte finne flere lokaler i tillegg til bedehuset. 

Nye lokaler i Kirkegata i 1985

Ønsket om et nytt og mer funksjonelt bedehus vokste frem. Når foreningen feiret sitt 100 års jubileum i 1965 ble planene satt i gang. Det ble en lang og krevende prosess. Til slutt ble det inngått avtale med forsikringsselskapet Gjensidige. 

Det gamle bedehuset ble revet i 1983, og nåværende lokaler ble tatt i bruk januar 1985.  Indremisjonen ble selvstendig eier av sine lokaler og vi har 400m2 i kjelleretasjen i tillegg til inngangsparti på gateplan i Kirkegata. 

I dag er det ulik aktivitet i det som nå heter Normisjon Lillestrøm. Både egen virksomhet og utleie som kurs, møter og selskaper. Selv om ikke bygget lenger ruver i terrenget, er det fremdeles en viktig møteplass for kristen aktivitet i Lillestrøm. 

Artikkelen er bearbeidet ut fra Jubileumsavisen som ble utgitt i 2015. 

– et inkluderende og levende fellesskap