Normisjon Lillestrøm

Velkommen til oss

Du er hjertelig velkommen til våre arrangement hvor Bibelens glade budskap formidles gjennom sang, undervisning, forkynnelse og engasjement. Vi ønsker å være et inkluderende og levende fellesskap som skal synliggjøre Jesus Kristus for Lillestrøms befolkning.

Vi håper å se deg på et av våre arrangement!

Velkommen til 17.mai-fest!

Tirsdag 17. mai kl. 17.00 er det duket for tradisjonell fest med festtale ved Asbjørn Nordgård og sang Anita Aas. Vi byr på stort kakebord, åresalg og leker. Velkommen til store og små!

Søndagsåpent

Søndagsåpent er et arrangement for alle med lovsang, forkynnelse og enkel bevertning. I vår vil vi ha hovedtemaet «Sammen».
Samlingene vil i hovedsak vare fra kl. 18.00 til kl. 19.30.

Den røde tråd

Den røde tråd er et samlingssted for kvinner i alle aldre hvor vi møtes i hjemmene og driver med håndarbeid. Våren 2022 har vi planlagt disse kveldene: Tirsdag 18. januar, onsdag 9. februar, torsdag 3. mars, mandag 4. april, tirsdag 3. mai og torsdag 9. juni.

Bønnefellesskapet ”Ringvirkninger” 

Hver onsdag videresendes sms med bønne-behov. Vi ber hver for oss, der vi er.


Annen aktivitet hos Normisjon Lillestrøm

Åpen Barnehage

Velkommen til åpen barnehage hver mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30 – 15.00. Ring på klokka hvis det er låst.

Babyer

Alle barn fra 0 – 6 år i følge med en voksen er velkommen.
Mer informasjon på aapenbarnehage.no.

– et inkluderende og levende fellesskap