Normisjon Lillestrøm

Velkommen til oss

Du er hjertelig velkommen til arrangement hvor Bibelens glade budskap formidles gjennom sang, undervisning, forkynnelse og engasjement. Vi ønsker å være et inkluderende og levende fellesskap som skal synliggjøre Jesus Kristus for Lillestrøms befolkning.

Vi håper å se deg på et arrangement!

Kveldssamling

Torsdag 7. september kl. 18.00

Torsdag 12. oktober kl. 18.00

Torsdag 2. november kl. 18.00

Julesamling

Torsdag 7. desember inviterer vi til en hyggelig ettermiddag/kveld midt i adventstiden. 

Det blir salg av varmmat fra kl 16.00. Innslag med blant annet åresalg, salg av julebakst og eget hovedlotteri.

Kl. 19.00 blir det møte med andakt, sang og lotteri/åresalg.  

Denne dagen inviteres alle, både voksne og barn, uansett om du kommer hele tiden eller tar med deg enten middagen eller møte. 

Den røde tråd

Den røde tråd er et samlingssted for kvinner i alle aldre hvor vi møtes i hjemmene og driver med håndarbeid. Se hvilke kvelder vi har planlagt høsten 2022 her.

Bønnefellesskapet ”Ringvirkninger” 

Hver onsdag videresendes sms med bønne-behov. Vi ber hver for oss, der vi er.

Menneskeverd og like muligheter i Aserbajdsjan

Normisjon Lillestrøm støtter Heyat Ressurssenter i Aserbajdsjan. Senteret har som mål å hjelpe familier som har barn med funksjonsnedsettelser, og å sørge for at disse barna kan bo hjemme i familien. Barna får blant annet tilbud om musikkterapi og andre aktiviteter som fremmer læring, tale og motorisk utvikling. Foreldrene får tilbud om opplæring og veiledningssamtaler. Målet med arbeidet er å vise Guds kjærlighet også til disse barna som er blant de laveste på rangstigen i samfunnet. 

Lillestrøms første forsamlingslokale

Lillestrøm bedehus ble bygget i 1876 og kunne huse nesten hele Lillestrøms befolkning. Foto fra Akershusbasen.

Normisjon Lillestrøm har røtter tilbake til 1865. Da bedehuset ble bygget i 1876, var det en møteplass som ruvet i terrenget. Les historien om bedehuset i Kirkegata her.


Annen aktivitet hos Normisjon Lillestrøm

Åpen Barnehage

Velkommen til åpen barnehage hver mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30 – 15.00. Ring på klokka hvis det er låst.

Babyer

Alle barn fra 0 – 6 år i følge med en voksen er velkommen.
Mer informasjon på aapenbarnehage.no.

– et inkluderende og levende fellesskap