Normisjon Lillestrøm

Velkommen til oss

Du er hjertelig velkommen til arrangement hvor Bibelens glade budskap formidles gjennom sang, undervisning, forkynnelse og engasjement. Vi ønsker å være et inkluderende og levende fellesskap som skal synliggjøre Jesus Kristus for Lillestrøms befolkning.

Vi håper å se deg på et arrangement!

Torsdagssamling

Torsdag 2. mai kl. 18.00

Torsdag 6. juni kl. 18.00

Den røde tråd

Den røde tråd er et samlingssted for kvinner i alle aldre hvor vi møtes i hjemmene og driver med håndarbeid. Se hvilke kvelder vi har planlagt våren 2024 her.

Bønnefellesskapet ”Ringvirkninger” 

Hver onsdag videresendes sms med bønne-behov. Vi ber hver for oss, der vi er.

Menneskeverd og like muligheter i Aserbajdsjan

Normisjon Lillestrøm støtter Heyat Ressurssenter i Aserbajdsjan. Senteret har som mål å hjelpe familier som har barn med funksjonsnedsettelser, og å sørge for at disse barna kan bo hjemme i familien. Barna får blant annet tilbud om musikkterapi og andre aktiviteter som fremmer læring, tale og motorisk utvikling. Foreldrene får tilbud om opplæring og veiledningssamtaler. Målet med arbeidet er å vise Guds kjærlighet også til disse barna som er blant de laveste på rangstigen i samfunnet. 

Lillestrøms første forsamlingslokale

Lillestrøm bedehus ble bygget i 1876 og kunne huse nesten hele Lillestrøms befolkning. Foto fra Akershusbasen.

Normisjon Lillestrøm har røtter tilbake til 1865. Da bedehuset ble bygget i 1876, var det en møteplass som ruvet i terrenget. Les historien om bedehuset i Kirkegata her.


Annen aktivitet hos Normisjon Lillestrøm

Åpen Barnehage

Velkommen til åpen barnehage hver mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30 – 15.00. Ring på klokka hvis det er låst.

Babyer

Alle barn fra 0 – 6 år i følge med en voksen er velkommen.
Mer informasjon på aapenbarnehage.no.

– et inkluderende og levende fellesskap